Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας - 9ο Γυμνάσιο Καβάλας 7-8 Δεκεμβρίου 2017

Friday, December 8, 2017 - 13:00

Φωτογραφίες από την εκδήλωση στη Δημοτική  Βιβλιοθήκη Καβάλας -  9ο Γυμνάσιο Καβάλας, 7-8 Δεκεμβρίου 2017