Τα φαντασματάκια της γυάλινης αυλής – 2ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου

Thursday, January 1, 2015 - 12:00

Παράσταση «Τα φαντασματάκια της γυάλινης αυλής» στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου